کارشناسی ارشد روانشناسی

ارسال شده در ۳ خرداد ۱۳۹۷

سرفصل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

آیین‌ نامه کارشناسی‌ارشد ۹۴

 

پروپوزال های مصوب

 

 فرم ها

فرم پروپوزال

نحوه نگارش پایان نامه ۱

نحوه نگارش پایان نامه ۲

انتخاب استاد راهنما

مراحل پایان نامه

 اخذ مجوز دفاع

گزارش سه ماهه

اطلاعیه دفاع

گواهی حضور در جلسه دفاع

تمدید سنوات

درخواست آموزشی

 

راهنمای ثبت در ایرانداک