جلسه هیات امنا موسسه اموزش عالی پارس رضوی

ارسال شده در ۱۰ تیر ۱۳۹۸

روز شنبه مورخ ۸ تیرماه ۱۳۹۸ جلسه هیات امنا موسسه اموزش عالی پارس رضوی با حضور دکتر حسین جعفری ثانی نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن اوری،  دکتر محمود پناهی، دکتر آصف زارع، دکتر مهدی جباری، دکتر جهنشیر توکلی زاده،  دکتر محمدعلی نبی پور و دکتر مجتبی کیان مهر تشکیل گردید.