ثبت نام دانشجو بدون آزمون

ارسال شده در ۲۵ دی ۱۳۹۸

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی پارس رضوی از طریق سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته برای بهمن ماه ۱۳۹۸ طبق جدول زیر دانشجو می پذیرد.
داوطلبین برای ثبت نام به صورت حضوری به مؤسسه مراجعه نمایند.
آخرین مهلا ثبت نام پایان دیماه می باشد