کارت سلامت روان دانشجویان

ارسال شده در ۴ آذر ۱۴۰۰

ضمن تشکر از همکاری همه دانشجویان در امور مؤسسه.

تمامی دانشجویان تا آخر آذرماه ۱۴۰۰ بایستی به سامانه دانشجویی سجاد (امور دانشجویان داخل کشور) مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به سلامت جسمی و روانی خود را در سامانه بارگذاری نمایند.

 

آدرس سامانه سجاد

http://portal.saorg.ir/mentalhealth