اطلاعیه ها
یا حسین یا ثارلله

یا حسین یا ثارلله

ارسال شده در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

مبادا در کوفه بمانی و فریاد هل من ناصر ینصرنی حسین را بی پاسخ بگذاری؛ حسین اکنون منتظر لبیک توست…