اطلاعیه ها
کاردانی پیوسته گرافیک

کاردانی پیوسته گرافیک

ارسال شده در ۳ خرداد ۱۳۹۷

آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند 1393   سرفصل کاردانی گرافیک

کارشناسی روانشناسی

کارشناسی روانشناسی

ارسال شده در ۳ خرداد ۱۳۹۷

آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند 1393 سرفصل دروس کارشناسي روانشناسي