اطلاعیه ها
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

ارسال شده در ۳ خرداد ۱۳۹۷

  آیین‌ نامه کارشناسی‌ارشد 94 سرفصل دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی پروپوزال های مصوب  فرم ها نحوه نگارش پايان نامه فرم پروپوزال انتخاب استاد راهنما مراحل پایان نامه  اخذ مجوز دفاع گزارش سه ماهه اطلاعيه دفاع گواهي حضور در جلسه دفاع تمديد سنوات درخواست آموزشي   راهنمای ثبت در ایرانداک

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

ارسال شده در ۳ خرداد ۱۳۹۷

سرفصل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی آیین‌ نامه کارشناسی‌ارشد 94   پروپوزال های مصوب    فرم ها فرم پروپوزال نحوه نگارش پايان نامه 1 نحوه نگارش پایان نامه 2 انتخاب استاد راهنما مراحل پایان نامه  اخذ مجوز دفاع گزارش سه ماهه اطلاعيه دفاع گواهي حضور در جلسه دفاع تمديد سنوات درخواست آموزشي   راهنمای ثبت در ایرانداک

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی مهندسی عمران

ارسال شده در ۲ خرداد ۱۳۹۷

آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند 1393 سرفصل دروس مهندسي عمران

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران

ارسال شده در ۲ خرداد ۱۳۹۷

سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی عمران آیین‌ نامه کارشناسی‌ارشد 94 پروپوزال های مصوب    فرم ها نحوه نگارش پايان نامه فرم پروپوزال مهندسی عمران انتخاب استاد راهنما مراحل پایان نامه  اخذ مجوز دفاع گزارش سه ماهه اطلاعيه دفاع گواهي حضور در جلسه دفاع تمديد سنوات درخواست آموزشي   راهنمای ثبت در ایرانداک